Advertisement


新泽西州举办百人弘法活动

Twitter EMail 转发 打印
【明慧网一九九九年七月四日】新州百人弘法-来自新泽西州、纽约州、宾州和德州等地的法轮功修炼者今天在新州北部的维若娜公园进行了集体炼功、学法和弘法活动。悠扬的炼功音乐和百余名修炼者整齐优美的炼功动作使不少行人由驻足观望而亲身实践。

台湾电视台记者对此做了现场采访。

(c)2024 明慧网版权所有。

Advertisement  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement