Advertisement


法国巴黎越南社团洪法报导

Twitter EMail 转发 打印
【明慧网2000年7月14日】


巴黎越南社团的成员认真地观看法轮大法教功带。

学功


法轮功学员于 2000年6月在日内瓦洪法

(c)2023 明慧网版权所有。

AdvertisementAdvertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement