Advertisement


意大利欧洲议会议员致信朱镕基总理支持赵明和法轮功学员

Twitter EMail 转发 打印
【明慧网2001年1月4日】 意大利的欧洲议会议员马可.弗曼蒂尼签发了一封由国际特赦组织起草的呼吁信,呼吁朱镕基总理释放被劳教的爱尔兰大法弟子赵明。并强烈要求“确保对于赵明和其他法轮功修炼者遭受酷刑的独立调查”及“确保任何人都不会因为和平表达信仰而遭受国家机器的迫害”。


(欧洲弟子供稿 2001年1月3日)

(c)2024 明慧网版权所有。

AdvertisementAdvertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement