Advertisement


吉林白城大法女弟子吴连杰被公主岭市警察迫害致死

Twitter EMail 转发 打印
【明慧网2001年8月27日】吉林白城大法女弟子吴连杰被吉林公主岭市公安局迫害致死。吴连杰8月19日晚在发大法真相资料时被抓。据知情者透露,8月20晨,目击者看到有人大头朝下从5楼落下,而且当时楼上有人在向下张望,无任何惊讶表情。专家分析可能是警察将吴连杰毒打致死或奄奄一息后为逃避责任将吴连杰从五楼抛下伪造自杀假象。详情正在调查中。
(c)2024 明慧网版权所有。

AdvertisementAdvertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement