Advertisement


佳木斯西格木劳教所和鹤岗市第一看守所酷刑演示图

Twitter EMail 转发 打印
【明慧网2005年7月9日】佳木斯西格木劳教所和鹤岗市第一看守所恶警以酷刑折磨大法弟子杜桂华,其酷刑包括:背铐用细绳勒、大背铐、吊铐、电棍电等。

以下是大法弟子演示当时杜桂华遭受迫害的情形:


演示图:电棍电

演示图:背铐

演示图:用细绳勒

演示图:吊铐

(c)2024 明慧网版权所有。

AdvertisementAdvertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement